Müşteri Görüşü Ekle

Kurumsal

Özel Uşak Tomurcuk Anaokulu

Kurumsal

Misyonumuz : Kurumumuzda Multibem Erken Çocukluk Eğitim Sistemi uygulanmaktadır. Multibem’in 3-6 yaş aralığındaki her yaş grubuna özel müfredatı ile çocuğun ilgi ve yeteneklerini dikkate alıp, çocukların keşfederek öğrenirken, akademik başarılarını da ispat etmelerini, zevk alarak öğrenmelerini önemsiyoruz. Programın özünde öğretmenin rehber, çocuğun keşfeden, öğretmenin ortam hazırlayan, çocuğun deneyimleyen, öğretmenin sorgulatan, çocuğun araştıran olması fikri yer alıyor. Multibem doğa temelli kurgulanmış, etkinlik ve eğitim ortamları ile çocukların doğaya dokunup hissetmelerini sağlar. Bu sayede çocuğun kainata bakış ve kainatı yorumlayışı gelişir.

 

Vizyonumuz: Çocukların okul öncesi dönemde aldıkları kaliteli ve doğru eğitim, onların hayat boyu elde edecekleri başarıları etkileyecektir. Çocuklar Multibem ile kalplerinin sesini dinlerken aklı ve düşünceyi de dengeli bir biçimde hayatlarına dahil ederler. Çocukların içinde var olan iyilik, yetenek, mutluluk ve bilgi tohumlarını yeşertmeyi hayal ediyoruz. Bu yüzden değerler bütün uygulamaların ayrılmaz bir parçasıdır.

 

İlke ve Değerlerimiz: Hayatını, sevgisini çocuklara adamış öğretmenlerimizle çocukların aktif ve etkili olduğu, bireysel farklılıklara değer veren, çocuğun bütünsel gelişimini esas alan, öz değerlerine ve kültürüne sahip çıkan, her çocuğun olduğu gibi kabul edildiği, programda ‘DEĞERLER HER ZAMAN HER YERDE ‘ prensibi yer alır.